Status: Completed

Server time: 25.07.2021 14:45

Tender card #08249/2021/ODDVO
Cestné smerové stĺpiky

Information

ID of tender
12581
Name of content of tender
Cestné smerové stĺpiky
Tender ref. no.
08249/2021/ODDVO
Public tender journal ref. no.
28265-WYT, vestník č.128/202 zo dňa 28.5.2021
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
155 860,00 EUR
Main CPV
34920000-2 - Road equipment
Further CPV
19520000-7 - Plastic products
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru – cestných smerových stĺpikov, plastových pätiek a zvodidlových odrazníkov. Predmet zákazky musí spĺňať rozsah a parametre uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov – Návrh na plnenie kritéria/ Špecifikácia, bude dodávaný na základe čiastkových objednávok v čiastkových dodávkach s dopravou a vyložením na miesta určenia v minimálne požadovanej kvalite a vlastnostiach podľa špecifikácie verejného obstarávateľa.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.06.2021 09:00:00
Planned opening of bids
10.06.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Address
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Anna Píšová
anna.pisova@bbsk.sk
+421 948199610
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Documents