Status: Ongoing

Server time: 28.09.2023 15:44

DPS card #SPU-CH-3
Chemikálie a chemické výrobky

Information

ID of tender
12594
Name of content of tender
Chemikálie a chemické výrobky
Tender ref. no.
SPU-CH-3
Public tender journal ref. no.
131/2021 pod číslom 28542-MUT dňa 2. 6. 2021
EU journal ref. no.
2021/S 104-273355 zo dňa 01.06.2021
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
1 946 600,00 EUR
Main CPV
24000000-4 - Chemical products
Further CPV
24300000-7 - Basic inorganic and organic chemicals
24950000-8 - Specialised chemical products
24960000-1 - Various chemical products
33694000-1 - Diagnostic agents
33696500-0 - Laboratory reagents
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie nasledovných tovarov (uvedené príkladmo): chemikálie a chemické výrobky určené do laboratórií ako kity, protilátky a laboratórne činidlá.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Notes

Konkrétna zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS môže byť vyhlásená ako zelené verejné obstarávanie, v závislosti od konkrétneho predmetu zákazky. Bližšie informácie budú určené v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS.

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
01.07.2021 10:00:00
Planned opening of requests
01.07.2021 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
11.07.2025 23:59:59

Public Promoter

Subject's name
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Address
Tr. A. Hlinku 2
Nitra
949 76, Slovak republic
Process supervisor
Veronika Dobiášová
spu.dobiasova@proebiz.com
+421 908283860

Documents

Tenders