Status: Ongoing

Server time: 02.08.2021 09:00

Tender card #GLOB_NL_03
Poskytovanie služieb výskumno-vývojovej platformy

Information

ID of tender
12654
Name of content of tender
Poskytovanie služieb výskumno-vývojovej platformy
Tender ref. no.
GLOB_NL_03
Public tender journal ref. no.
28839 - MSS
EU journal ref. no.
2021/S 107-281096
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
546 350,00 EUR
Main CPV
72416000-9 - Application service providers
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Pre potreby realizácie vedecko-výskumného projektu je obstarávané poskytovanie služieb výskumno-vývojovej platformy. Služby budú poskytované pre realizáciu výskumu v oblastiach internet vecí, strojové učenie a analýza dát a získavanie znalostí v rámci realizácie vedecko-výskumného projektu zameraného na ochranu zdravotníckeho personálu počas pandémie. Poskytované budú komplexné služby zahŕňajúce všetko potrebné technické a softvérové vybavenie pre realizáciu výskumno-vývojových úloh. Pre účely efektívnej realizácie výskumu budú súčasťou služieb aj predvyplnené dáta a predtrénované modely strojového učenia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.07.2021 09:00:00
Planned opening of bids
15.07.2021 11:00:00

Promoter

Subject's name
GLOBESY, s.r.o.
Address
Framborská 58
Žilina
010 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Alena Remeková
alena.remekova@globesy.sk
+421 911071355
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11305

Documents