Status: Completed

Server time: 02.08.2021 08:16

DPS tender card #MAR 01/2021-001
Rekonštrukcia existujúceho priestoru kvetinárstva na administratívne priestory na pozemku Cintorína Vrakúňa

Information

ID of tender
12717
Name of content of tender
Rekonštrukcia existujúceho priestoru kvetinárstva na administratívne priestory na pozemku Cintorína Vrakúňa
Tender ref. no.
MAR 01/2021-001
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
18 107,58 EUR
Main CPV
45262600-7 - Miscellaneous special-trade construction work
Further CPV
45000000-7 - Construction work
45262321-7 - Floor-screed works
45310000-3 - Electrical installation work
45331200-8 - Ventilation and air-conditioning installation work
45350000-5 - Mechanical installations
45454000-4 - Restructuring work
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
90512000-9 - Refuse transport services
90513000-6 - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je Rekonštrukcia existujúceho priestoru kvetinárstva na administratívne priestory na pozemku Cintorína Vrakúňa, vrátane podlahárskych, elektroinštalačných, montážnych a demontážnych prác. Podrobne je predmet zákazky popísaný v technických správach a projektovej dokumentácií v časti Dokumenty.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
22.06.2021 10:00:00
Planned opening of bids
22.06.2021 10:15:00

Promoter

Subject's name
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Address
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovak republic
Process supervisor
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Documents