Status: Ongoing

Server time: 02.08.2021 08:35

Tender card #37539/2021
Moderniczácie plynovej kotolne

Information

ID of tender
12773
Name of content of tender
Moderniczácie plynovej kotolne
Tender ref. no.
37539/2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
25 000,00 EUR
Main CPV
45220000-5 - Engineering works and construction works
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a zrealizovanie modernizácie plynovej kotolne v južnom krídle budovy radnice, na ulici Hlavná 1 v Trnave, na I. poschodí, vrátane autorského dohľadu počas realizácie v rozsahu 4 hodín.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
12.07.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trnava
Address
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovak republic
Process supervisor
Kristína Ščepková
kristina.scepkova@trnava.sk
+421 333236352
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Documents