Status: Ongoing

Server time: 02.08.2021 07:21

Tender card #05/2021/KL
Maľovanie – II. nadzemné podlažie, Martin

Information

ID of tender
12777
Name of content of tender
Maľovanie – II. nadzemné podlažie, Martin
Tender ref. no.
05/2021/KL
Public tender journal ref. no.
29095 - WNP
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
8 646,83 EUR
Main CPV
45442100-8 - Painting work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je realizácia vnútorných malieb a lokálnych vysprávok stien, vrátane dodávky materiálu vo vybraných priestoroch pobočky Martin. Súčasťou zákazky je aj zakrývanie a premiestňovanie nábytku, likvidácia vzniknutého odpadu, denné a záverečné upratanie. Práce budú prevedené v interiéri objektu pobočky v zmysle špecifikácie.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
18.06.2021 09:00:00
Planned opening of bids
18.06.2021 09:15:00

Promoter

Subject's name
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Address
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Kristína Latáková
kristina.latakova@vszp.sk
+421 948985151

Documents