Status: Completed

Server time: 08.08.2022 00:51

Tender card #MAGS OVO 51239/2021_I
Nákup dizajnového rokovacieho nábytku

Information

ID of tender
12807
Name of content of tender
Nákup dizajnového rokovacieho nábytku
Tender ref. no.
MAGS OVO 51239/2021_I
Public tender journal ref. no.
29205-WNT z 10.06.2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
39200000-4 - Furnishing
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Nákup dizajnového rokovacieho nábytku VITRA do interiéru reprezentatívnych priestorov v objekte Primaciálneho paláca.

Úplný opis predmetu obstarávania je uvedený vo výzve na predloženie ponuky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.06.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Petra Hritzová

Documents