Status: Ongoing

Server time: 18.09.2021 18:23

DPS tender card #MAGS OVO 50336/2019-027
Výpočtová technika pre administratívne potreby Mestskej polície Bratislava

This tender is part of a DPS #MAGS OVO 50336/2019 IT HW a podpora

Information

ID of tender
13252
Name of content of tender
Výpočtová technika pre administratívne potreby Mestskej polície Bratislava
Tender ref. no.
MAGS OVO 50336/2019-027
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
19 069,13 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky pre administratívne potreby Mestskej polície Bratislava.
Bližšia technická špecifikácia a podmienky sú uvedené v prílohách.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.07.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
29.07.2021 10:10:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Andrea Jašková
andrea.jaskova@bratislava.sk
+421 259356194

Documents