Status: Ongoing

Server time: 13.07.2024 21:30

Tender card #FNTN-PZ-01-2021-SÚ-pracovisko angiografie
Stavebné úpravy pre vybudovanie pracoviska Angiografie

Information

ID of tender
13308
Name of content of tender
Stavebné úpravy pre vybudovanie pracoviska Angiografie
Tender ref. no.
FNTN-PZ-01-2021-SÚ-pracovisko angiografie
Public tender journal ref. no.
32747 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
509 000,49 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45215100-8 - Construction work for buildings relating to health
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy pracoviska ANGIA a nevyhnutné stavebné úpravy priľahlých časti rádiologického oddelenia ako aj zákroková sála pre OAIM /ARO/. Stavebné úpravy sa budú realizovať v jestvujúcich priestoroch rádiologického pracoviska na I.NP a čiastočne v I.PP. Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na všetky inžinierske siete. K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie. Jestvujúce vstupy na pracovisko ostanú nezmenené. Vzhľadom na interiérovú rekonštrukciu sa stavba okrem prístupových ciest pre materiály nedotýka exteriéru a nie je potrebné pre ňu vyžadovať ochranné pásma. Požiadavky na demolácie nie sú predmetom stavby. Záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu nie je potrebný nakoľko sa stavba bude realizovať v jestvujúcich priestoroch I.NP a čiastočne v I.PP a nedôjde ani k výrubu zelene. Angio pracovisko bude obsahovať ovládač, Angio vyšetrovňu, príprava pacienta, šatňu, umyvárku lekárov, upratovačku a čistiaca miestnosť. Sklad liekov ARO a sklad prístrojov ARO budú slúžiť pre oddelenie ARO. Zákroková sála pre ARO bude obsahovať zákrokovú sálu, filter, upratovačka, kúpeľná ARO pacientov. Dvere do vyšetrovne Angia zo skladu liekov a skladu prístrojov sa zamknú a zhotový sa priečka z požiarneho sádrokartónu vyplnená nobasilom. Technická miestnosť a strojovňa VZT budú v zhotovené na I.PP. Nad ANGIO pracoviskom sú sociálne zariadenia lôžkového dodelenia a pod ANGIOM pracoviskom je strojovňa VZT a čiastočne chodba.
Realizácia stavebných úprav sa uskutoční v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou DOMINO PROJEKT, Ing. Juraj Šuty, Berlínska 19, Košice.
Verejný obstarávateľ v danom postupe verejného obstarávania postupuje podľa § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.09.2021 09:00:00
Planned opening of bids
10.09.2021 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Michal Plesník
michal.plesnik@fntn.sk
+421 326566838

Documents