Status: Cancelled

Server time: 19.09.2021 09:05

DPS tender card #MAR 6/2021-001
Spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu výkaz výmer, technická správa, odsúhlasenie postupov s KPÚ pre objekt Pamätník SNP , Námestie SNP 32 811 01 Bratislava 1

Information

ID of tender
13440
Name of content of tender
Spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu výkaz výmer, technická správa, odsúhlasenie postupov s KPÚ pre objekt Pamätník SNP , Námestie SNP 32 811 01 Bratislava 1
Tender ref. no.
MAR 6/2021-001
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 500,00 EUR
Main CPV
71240000-2 - Architectural, engineering and planning services
Further CPV
71300000-1 - Engineering services
71320000-7 - Engineering design services
71322100-2 - Quantity surveying services for civil engineering works
71330000-0 - Miscellaneous engineering services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu výkaz výmer, technická správa, odsúhlasenie postupov s KPÚ pre objekt Pamätník SNP , Námestie SNP 32 811 01 Bratislava, ktorý rieši:
- Umelecko-remeselné čistenie mramorových obkladov
- Reštaurátorské očistenie bronzových sôch
- Aplikáciu antigrafity povrchovej úpravy
- Náklady na opravu, údržbu a rekonštrukciu pamätníka
Súčasťou projektu je technická správa, ktorá musí obsahovať:
- Popis čistiacich materiálov používaných na čistenie sôch, mramorových obkladov a antigrafitových náterov, včetne ich množstva
- Popis pracovných postupov
- Popis údržby pamätníka po rekonštrukcii

Projekt musí byť schválený KPÚ. Rozsah: 30 človekohodín v I. kategórií, vysokokvalifikované práce koncepčné a koordinačné služby.
Doba spracovania projektu vrátane vyjadrenia KPÚ by mali byť 2 týždne.
Požadujú sa nasledujúce doklady o odbornej spôsobilosti: vykonávanie reštaurátorských prác na bronzových sochách a kamenárske práce na NKP, požadujú sa predložiť v rámci súčinnosti pred vystavením objednávky úspešnému uchádzačovi

Všeobecne: Súsošie troch bronzových postáv – partizána a dvoch žien. rozmery: výška – žena vpravo: 340 cm, výška – partizán: 483 cm, výška – žena vľavo: 357 cm.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.07.2021 10:00:00
Planned opening of bids
23.07.2021 10:30:00

Promoter

Subject's name
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Address
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovak republic
Process supervisor
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Documents