Status: Ongoing

Server time: 18.09.2021 19:30

Tender card #Kr/1/21
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy technických služieb

Information

ID of tender
13705
Name of content of tender
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy technických služieb
Tender ref. no.
Kr/1/21
Public tender journal ref. no.
37583 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
330 553,93 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné práce na administratívnej budove technických služieb v Kremnici za účelom zníženia jej energetickej náročnosti.
Podrobnejšie vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov, v projektovej dokumentácii a položkovite vo výkaze výmer.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 8.000,00 EUR.
Bližšie v súťažných podkladoch.

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.08.2021 09:00:00
Planned opening of bids
30.08.2021 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Kremnica
Address
Štefánikovo námestie 1/1
Kremnica
96701, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Beáta Topoľská
enixasro@gmail.com
+421 903373414
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5374

Documents