Status: Completed

Server time: 14.08.2022 04:45

Tender card #MAGS OVO 59559/2021
Spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby na ulici Zámocké schody č. 1

Information

ID of tender
13884
Name of content of tender
Spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby na ulici Zámocké schody č. 1
Tender ref. no.
MAGS OVO 59559/2021
Public tender journal ref. no.
41822-WYS
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
35 000,00 EUR
Main CPV
71250000-5 - Architectural, engineering and surveying services
Further CPV
71320000-7 - Engineering design services
71248000-8 - Supervision of project and documentation
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu pre kompletnú rekonštrukciu jestvujúcej budovy na ulici Zámocké schody č.1 v Bratislave v zmysle zákona č. 261/2011 Z. z., zabezpečenie autorského dohľadu na predmetnú stavbu a zabezpečenie kladných stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií k vypracovanej projektovej dokumentácií. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti D. „Opis predmetu zákazky“ a v prílohách č. 3 a č. 5 súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.09.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
08.09.2021 10:15:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Zdenka Bothová
zdenka.bothova@bratislava.sk
+421 259356342

Documents