Status: Ongoing

Server time: 24.10.2021 14:15

Tender card #MAGS OVO 59224/2021
INFO kontajner mesta Bratislava

Information

ID of tender
13943
Name of content of tender
INFO kontajner mesta Bratislava
Tender ref. no.
MAGS OVO 59224/2021
Public tender journal ref. no.
VVO č. 191/2021 z 16.08.2021, 40985-WNT
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
34221000-2 - Special-purpose mobile containers
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je obstaranie mobilného Informačného kontajnera, ktorého úlohou je zabezpečenie informovania a komunikácie realizácie projektu s názvom: ,,Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica- Janíkov dvor“, ktorý bude financovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020. Predmet zákazky spočíva v kúpe lodného kontajnera, jeho konštrukčnej úprave v zmysle priloženej projektovej dokumentácie a dodania vnútorného a technického vybavenia nevyhnutného na organizáciu verejných podujatí (prezentácii, diskusii, expozícii a výstav, premietania a pod.) Ďalší opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách č. 3 až č. 6 výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.09.2021 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Zuzana Štanclová
+421 259356511
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6563

Documents