Status: Ongoing

Server time: 18.01.2022 00:14

DPS tender card #53/2021
Zákazka č. 12 - MK Narcisová - opakovaná súťaž

Information

ID of tender
14512
Name of content of tender
Zákazka č. 12 - MK Narcisová - opakovaná súťaž
Tender ref. no.
53/2021
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
139 124,07 EUR
Main CPV
45233000-9 - Construction, foundation and surface works for highways, roads
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

V rámci objektu „Komunikácia“ pre stavbu „Obnova MK Narcisová ulica, Nitra“ sa spraví ohnova miestnej komunikácie v individuálnej bytovej výstavbe v meste, obnova odvodňovacieho rigolu v časti úseku a spraví konečná úprava terénu.
Jestvujúca miestna komunikácia Narcisová ulica, ktorá zabezpečuje prístup k jestvujúcej IBV, sa nachádza v severnej časti mesta Nitra, v mestskej časti Zobor. Z oboch strán je komunikácia ohraničená jestvujúcou zástavbou. Začiatok komunikácie MK Narcisová ulica sa nachádza na jestvujúcej miestnej komunikácii Kláštorská ulica a koniec je na jestvujúcej miestnej komunikácii Poniklecová ulica. Miestna komunikácia Narcisová ulica zároveň zebezpečuje z tejto lokality prístup na komunikačný systém mesta a tiež napojenie na regionálnu cestnú sieť a do centra mesta.
Funkčná trieda miestnej komunikácie Vysoká ulica je C 3 - obslužná komunikácia prístupová, sprístupňujúca objekty, niekedy ukončená slepo. Kategória jestvujúcej miestnej komunikácie Narcisová ulica je MOK 4,5/30 - jednopruhová obojsmerná komunikácia.
V rámci obnovy komunikácie sa spraví samotná oprava komunikácie, spraví sa odvodnenie komunikácie a spraví sa konečná úprava terénu.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.09.2021 10:00:00
Planned opening of bids
24.09.2021 10:01:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Nitra
Address
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovak republic
Process supervisor
Lukáš Daniš
danis.lukas@msunitra.sk
+421 911483296

Documents