Status: Ongoing

Server time: 07.05.2021 18:59

DPS card #DNS 2/2020
Asfaltovanie cestných komunikácií v správe mesta Nitra a s tým súvisiace bežné práce

Information

ID of tender
7898
Name of content of tender
Asfaltovanie cestných komunikácií v správe mesta Nitra a s tým súvisiace bežné práce
Tender ref. no.
DNS 2/2020
Public tender journal ref. no.
23714 - MUP
EU journal ref. no.
2020/S 127-309529
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Construction
Estimated value
8 032 000,00 EUR
Main CPV
45233000-9 - Construction, foundation and surface works for highways, roads
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákaziek vyhlasovaných v zriadenom DNS budú stavebné práce na jednoduchú rekonštrukciu a/alebo výstavbu nových miestnych komunikácií na území mesta Nitra. Stavebné práce budú pozostávať napríklad z odstránenia starých vrstiev frézovaním a búraním, vyrovnania povrchu, úpravy poklopov a vpustí, rozprestretia hmôt, aplikácie spojovacieho postreku, z položenia asfaltových vrstiev, odstránenia podložia, položenia základových vrstiev, osadzovania obrubníkov, odvodnenia.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, konkrétne miesta uskutočnenia predmetu zákazky, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému Josephine.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Notes

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len "DNS") s cieľom vyhlasovať v ňom zákazky na jednoduchú rekonštrukciu a asfaltovanie komunikácií v správe mesta Nitra, preto vyzýva seriózne hospodárske subjekty pôsobiace na relevantnom trhu, aby sa do predmetného DNS kvalifikovali.

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác v podmienkach verejného obstarávateľa bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne asfaltovanie a bežná údržba cestných komunikácií v správe mesta Nitra a s tým súvisiacich prác. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
03.08.2020 10:00:00
Planned opening of requests
03.08.2020 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí po zriadení DNS
04.08.2023 00:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Nitra
Address
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovak republic
Process supervisor
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Documents