Status: Ongoing

Server time: 06.12.2021 19:09

Tender card #KR-NZ-0420-21
Výmena systému SCADA

Information

ID of tender
15007
Name of content of tender
Výmena systému SCADA
Tender ref. no.
KR-NZ-0420-21
Public tender journal ref. no.
236/2021 pod č. 47791 - MRS
EU journal ref. no.
2021/S 203-531606
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Rokovacie konanie so zverejnením
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 300 000,00 EUR
Main CPV
72000000-5 - IT services: consulting, software development, Internet and support
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je výmena SCADA systému, výmena hardware, software a aplikačného vybavenia SCADA a poskytovanie servisných služieb (služby podpory a údržby SCADA).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
24.11.2021 12:00:00

Promoter

Subject's name
SPP - distribúcia, a.s.
Address
Mlynské Nivy 44/b
Bratislava - mestská časť Ružinov
825 11, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Jana Prochásková
jana.prochaskova@spp-distribucia.sk
+421 910400618

Documents