Status: Ongoing

Server time: 06.12.2021 18:14

Tender card #CVO 421
Nákup zemného plynu - CVO 421

Information

ID of tender
15143
Name of content of tender
Nákup zemného plynu - CVO 421
Tender ref. no.
CVO 421
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
780 125,00 EUR
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Zákazku nerozdeľuje z dôvodu, že tvorí komplexný a logický celok nakoľko sa jedná o komoditu, ktorú nie je možné rozdeliť.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávanie zemného plynu do jednotlivých odberných miest verejných obstarávateľov, resp. ich právnych subjektov vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
18.11.2021 10:00:00
Planned opening of bids
18.11.2021 10:30:00

Centralised procurement

Subject's name
Slovenské centrum obstarávania
Address
Podzámocká 67/6
Bojnice
97201, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Silvia Pipíšková
pipiskova@well.sk
+421 0914341331

Documents