Status: Ongoing

Server time: 27.09.2023 18:26

Tender card #ZG.270.2.6.2021/II
Termomodernizacja leśniczówki zaleśniak PLUS II postępowanie

Information

ID of tender
15177
Name of content of tender
Termomodernizacja leśniczówki zaleśniak PLUS II postępowanie
Tender ref. no.
ZG.270.2.6.2021/II
Public tender journal ref. no.
2021/BZP 00235729/01
Type of tender
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Type of public tender
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45210000-2 - Building construction work
45211000-9 - Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses
45260000-7 - Roof works and other special trade construction works
45311200-2 - Electrical fitting work
45321000-3 - Thermal insulation work
45330000-9 - Plumbing and sanitary works
45400000-1 - Building completion work
45443000-4 - Facade work
45450000-6 - Other building completion work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Zgodnie z SWZ.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/" title="https://josephine.proebiz.com/pl/" target="_blank">https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/" title="https://josephine.proebiz.com/pl/" target="_blank">https://josephine.proebiz.com/pl/.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Kosztorysy Ofertowe nr A i B, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ:
- Dokumentacja projektowa – załącznik nr 3 do SWZ;
- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – załącznik nr 4 do SWZ;
- Kosztorysy Ofertowe nr A i B (branż. budowlana i sanitarna) – załącznik nr 2 do SWZ;
- Przedmiary (branż. budowlana i sanitarna) – załącznik nr 5 do SWZ.
UWAGA! Zamawiający wymaga wykonania zakresu robót budowlanych podlegającego wycenie w Kosztorysach Ofertowych nr A i B. Sposób wykonania tychże robót budowlanych opisuje Dokumentacja projektowa oraz Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca NIE JEST zobowiązany do wykonania robót budowlanych czy innych prac, opisanych w Dokumentacji Projektowej czy Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które nie podlegały wycenie w Kosztorysach Ofertowych nr A i B.
Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem są dokumentami pomocniczymi i nie mogą stanowić podstawy roszczenia odszkodowawczego przez Wykonawcę z tytułu informacji w nich zawartych. Wykonawca do obliczenia swojej oferty korzysta z Kosztorysów Ofertowych, w których przewidziane elementy odpowiadają faktycznemu zakresowi prac do wykonania.

Schedule

Termin składania ofert
02.11.2021 09:00:00
Planned opening of bids
02.11.2021 09:15:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Lutówko
Address
Lutówko 18
Lutówko
89-407, Republic of Poland
Process supervisor
Przemysław Hermann
przemyslaw.hermann@torun.lasy.gov.pl
+48 605071140
Link to online profile of contracting authority
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_lutowko/zamowienia_publiczne

Documents