Status: Ongoing

Server time: 21.09.2023 16:44

Tender card #ZG.270.2.8.2021
Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Nadleśnictwa Lutówko

Information

ID of tender
15526
Name of content of tender
Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Nadleśnictwa Lutówko
Tender ref. no.
ZG.270.2.8.2021
Type of tender
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Type of public tender
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
204 878,05 PLN
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Further CPV
09331200-0 - Solar photovoltaic modules
45311200-2 - Electrical fitting work
45315600-4 - Low-voltage installation work
45315300-1 - Electricity supply installations
45311100-1 - Electrical wiring work
45315100-9 - Electrical engineering installation works
45232221-7 - Transformer substation
71326000-9 - Ancillary building services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Zgodnie z SWZ.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/" title="https://josephine.proebiz.com/pl/" target="_blank">https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/" title="https://josephine.proebiz.com/pl/" target="_blank">https://josephine.proebiz.com/pl/.
W skład przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie projektu urządzeń fotowoltaicznych, wykonanie robót budowlanych polegających na zainstalowaniu urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 10A i 10B do SWZ na potrzeby Zamawiającego do zasilania energią elektryczną obiektów zarządzanych przez Nadleśnictwo Lutówko.
Zamówienie realizowane jest w formie „zaprojektuj i wybuduj”.

Schedule

Termin składania ofert
18.11.2021 09:00:00
Planned opening of bids
18.11.2021 09:15:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Lutówko
Address
Lutówko 18
Lutówko
89-407, Republic of Poland
Process supervisor
Przemysław Hermann
przemyslaw.hermann@torun.lasy.gov.pl
+48 605071140
Link to online profile of contracting authority
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_lutowko/zamowienia_publiczne

Documents