Status: Ongoing

Server time: 01.12.2021 23:40

Tender card #14/2021
Strážna služba

Information

ID of tender
16091
Name of content of tender
Strážna služba
Tender ref. no.
14/2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
66 666,00 EUR
Main CPV
79713000-5 - Guard services
Further CPV
79710000-4 - Security services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je ochrana majetku na verejne prístupnom mieste :počas pracovných dní od 15.00 do 7.00 hod nasledujúceho dňa a počas dni pracovného voľna a vo sviatky 24 hodín nepretržite + ďalšie úlohy uvedené vo výzve

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.12.2021 10:00:00
Planned opening of bids
08.12.2021 10:10:00

Public Promoter

Subject's name
ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE
Address
Ulica k Zoologickej záhrade 1
Košice - Kavečany
040 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Kristína Tóthová
tothova@zookosice.sk
+421 557968014

Documents