Status: Ongoing

Server time: 20.01.2022 08:30

Tender card #S/23697/OVO/2021
Zabezpečenie zákonných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP)

Information

ID of tender
16150
Name of content of tender
Zabezpečenie zákonných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP)
Tender ref. no.
S/23697/OVO/2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
25 200,00 EUR
Main CPV
71317200-5 - Health and safety services
Further CPV
71317210-8 - Health and safety consultancy services
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č.2 - Špecifikácia predmetu zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.12.2021 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Ondavská 8
Košice
04011, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Lenka Haščaková
lhascakova@vusch.sk
+421 557891665

Documents