Status: Completed

Server time: 26.09.2023 21:32

Tender card #2/NSSUD/trezor
Trezory

Information

ID of tender
16161
Name of content of tender
Trezory
Tender ref. no.
2/NSSUD/trezor
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Without concluding a contract
Main CPV
44421300-0 - Safes
Further CPV
60100000-9 - Road transport services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Prieskum trhu na predmet zákazky, ktorým je dodávka trezorov do objektu verejného obstarávateľa Trenčianska 56/A, Bratislava.
Prieskum trhu je informatívny a slúži na výpočet predpokladanej hodnoty zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Prosíme vyplniť detailnejšie tabuľku v prílohe č. 1 Navrhovaná cena predmetu zákazky – Kalkulácia ceny podľa opisu predmetu zákazky

Schedule

Lehota na predkladanie
02.12.2021 15:00:00
Planned opening of bids
02.12.2021 15:10:00

Public Promoter

Subject's name
Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Address
Župné námestie 445/13
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81490, Slovak republic
Process supervisor
Janka Kavčiaková
janka.kavciakova@nssud.sk
+421 232133340

Documents