Status: Ongoing

Server time: 05.12.2022 21:38

DPS tender card #09484/2021/ODDVO-009
Zabezpečenie dodávok vajec pre organizácie BBSK_Výzva č. 3

Information

ID of tender
17250
Name of content of tender
Zabezpečenie dodávok vajec pre organizácie BBSK_Výzva č. 3
DPS category
Vajcia
Tender ref. no.
09484/2021/ODDVO-009
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
15 000,00 EUR
Main CPV
03142500-3 - Eggs
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zákazka sa vyhlasuje Centrálna obstarávacia organizácia v rámci kategórie č. 9 DNS s názvom: Vajcia. Predmetom zákazky je dodávka vajec s pôvodom od pestovateľov, farmárov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci okresov: Poltár, Detva, Rimavská Sobota, Lučenec, Zvolen, Brezno a pre DD a DSS v Tornali a DD a DSS Sebedín-Bečov.

Frekvencia dodávok pre jednotlivé okresy je uvedená v prílohe č. 3 Frekvencia dodávok do jednotlivých zariadení.

Každá OVZP uzavrie s úspešným dodávateľom zmluvu samostatne.

Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej celkovej ceny (s DPH) za predpokladané spotrebované množstvo v rámci položky: slepačie vajce M, slepačie vajce L.

For evaluation the price is determined

including VAT

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.02.2022 11:00:00
Planned opening of bids
07.02.2022 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Documents

Slepačie vajce M

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
03142500-3 - Eggs
Outcome of tender
One-off Contract

Slepačie vajce L

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
11 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
03142500-3 - Eggs
Outcome of tender
One-off Contract