Status: Ongoing

Server time: 10.12.2022 00:06

Tender card #5850/2021/150
Konsignačné štítky

Information

ID of tender
17451
Name of content of tender
Konsignačné štítky
Tender ref. no.
5850/2021/150
Public tender journal ref. no.
16646-WYT
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
84 700,00 EUR
Main CPV
22000000-0 - Printed matter and related products
Further CPV
22400000-4 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals
79800000-2 - Printing and related services
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie konsignačných štítkov, ktoré slúžia na evidenciu a následnú kontrolu dokladov o pôvode dreva vystavených ručne elektronickými záznamovými zariadeniami (záznamník, tablet, smartfón) cez mobilné aplikácie.
Dodanie predmetu zákazky sa požaduje vrátane dopravy a všetkých nákladov spojených s dodaním, vrátane balenia a vyloženia na mieste dodania.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
25.04.2022 11:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
25.04.2022 11:30:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Zdenka Čupková
zdenka.cupkova@lesy.sk
+421 0905444352

Documents