Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 13:44

Tender card #2149/2022
Revitalizácia vnútrobloku Pádivec

Information

ID of tender
18241
Name of content of tender
Revitalizácia vnútrobloku Pádivec
Tender ref. no.
2149/2022
Public tender journal ref. no.
063/2022 dňa 07.03.2022 pod sp.zn.:15722 - MSP
EU journal ref. no.
2022/S 045-113220
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods, Construction, Services
Estimated value
780 243,97 EUR
Main CPV
45236210-5 - Flatwork for children's play area
Further CPV
43325000-7 - Park and playground equipment
77300000-3 - Horticultural services
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky „ Revitalizácia vnútrobloku Pádivec “je revitalizácia vnútrobloku ohraničeného ulicami Pádivého, Opatovská a Ivana Krasku a to v zmysle projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou Kvitnúce záhrady, s.r.o.

V rámci architektonického riešenia je priestor rozdelený na 6 hlavných zón – Záhradka, Voda, Pre najmenších, Zvuk, Adrenalín, Teen podľa zamerania pre koho je daná zóna určená.

Cieľom projektovej dokumentácie je komplexná revitalizácia a úprava vybraného verejného priestoru s cieľom zhodnotnenia urbanizovaného životného prostredia a zlepšenia environmentálnych aspektov. Zároveň ide tiež o podporu budovania zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach.
Výsledkom navrhovanej revitalizácie má byť systémová obnova a tvorba zelene, dobudovanie vybavenosti a programu (mestský mobiliár, detské herné zariadenia, drobná architektúra) a rekonštrukcia prvkov infraštruktúry (komunikácie, spevnené plochy, osvetlenie) vybraného mestského vnútrobloku. Uvedené opatrenia majú prispieť k rozvoju a podpore environmentálnej, rekreačnej a spoločenskej funkcie verejného priestranstva, ako životného priestoru obyvateľov mesta.

Stavba pozostáva zo stavebných objektov:

SO 01 Príprava územia a búracie práce
SO 02 Spevnené plochy
SO 03 Herné prvky a prvky drobnej architektúry
SO 04 Sadovnícke úpravy
SO 05 Závlahový systém
SO 06 Prípojky vody, vsak, NN, kamery, osvetlenie
SO 07 Rekonštrukcia mestského verejného osvetlenia


Zákazka je rozdelená na 3 samostatné časti:

1. časť zákazky – Revitalizácia vnútrobloku Pádivec: stavebné práce

2. časť zákazky – Revitalizácia vnútrobloku Pádivec: herné prvky a prvky drobnej
architektúry
3. časť zákazky – Revitalizácia vnútrobloku Pádivec: sadovnícke úpravy
Pričom:
1. časť zákazky zahŕňa: SO 01 Príprava územia a búracie práce
SO 02 Spevnené plochy
SO 06 Prípojky vody, vsak, NN, kamery, osvetlenie
SO 07 Rekonštrukcia mestského verejného osvetlenia


2. časť zákazky zahŕňa: SO 03 Herné prvky a prvky drobnej architektúry

3.časť zákazky zahŕňa: SO 04 Sadovnícke úpravy
SO 05 Závlahový systém

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.03.2022 13:00:00
Planned opening of bids
24.03.2022 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trenčín
Address
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Daniela Krčová
daniela.krcova@trencin.sk
+421 326504265

Documents

1. časť zákazky – Revitalizácia vnútrobloku Pádivec: stavebné práce

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
241 196,11 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45236210-5 - Flatwork for children's play area
Further CPV
45233161-5 - Footpath construction work
45236250-7 - Flatwork for parks
45233160-8 - Paths and other metalled surfaces
45112711-2 - Landscaping work for parks
45342000-6 - Erection of fencing
45311000-0 - Electrical wiring and fitting work
45310000-3 - Electrical installation work
31527200-8 - Exterior lights
34928500-3 - Street-lighting equipment
45316100-6 - Installation of outdoor illumination equipment
Outcome of tender
One-off Contract

2. časť zákazky – Revitalizácia vnútrobloku Pádivec: herné prvky a prvky drobnej architektúry

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
375 866,04 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
43325000-7 - Park and playground equipment
Further CPV
37535200-9 - Playground equipment
45112723-9 - Landscaping work for playgrounds
37410000-5 - Outdoor sports equipment
39113600-3 - Benches
39224340-3 - Bins
37535270-0 - Playground sandboxes
37535210-2 - Playground swings
37535220-5 - Playground climbing apparatus
37535240-1 - Playground slides
Outcome of tender
One-off Contract

3. časť zákazky – Revitalizácia vnútrobloku Pádivec: sadovnícke úpravy

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
163 181,82 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77300000-3 - Horticultural services
Further CPV
77310000-6 - Planting and maintenance services of green areas
77315000-1 - Seeding services
43323000-3 - Irrigation equipment
77211600-8 - Tree seeding
77211500-7 - Tree-maintenance services
03451300-9 - Shrubs
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract