Status: Completed

Server time: 07.10.2022 11:13

Tender card #TZ.261.21.2017
Dostawa drobnej armatury wodociągowej

Information

ID of tender
185
Name of content of tender
Dostawa drobnej armatury wodociągowej
Tender ref. no.
TZ.261.21.2017
Public tender journal ref. no.
TZ.261.21.2017
Type of tender
Zamówienie regulaminowe (pozaustawowe)
Type of public tender
Zamówienie regulaminowe (pozaustawowe) - Przetarg nieograniczony
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
42130000-9 - Taps, cocks, valves and similar appliances
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
NUTS
PL224 - Czestochowski
Brief description of tender or procurement

Zgodnie z załączoną specyfikacją istotnych warunków zamówienia. (SIWZ)

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Zamawiający wymaga wyceny każdej pozycji.

Schedule

Składanie ofert, dokumentów oraz wzorów
17.10.2017 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
Address
Jaskrowska 14/20
Częstochowa
42202, Republic of Poland
Process supervisor
Katarzyna Walenta
katarzyna.walenta@pwik.czest.pl
+48 343773176

Documents