Status: Cancelled

Server time: 05.12.2022 23:15

DPS tender card #09484/2021/ODDVO-024
Zabezpečenie dodávok bravčového mäsa pre ŠZ TEREZA_Výzva č. 14

Information

ID of tender
19453
Name of content of tender
Zabezpečenie dodávok bravčového mäsa pre ŠZ TEREZA_Výzva č. 14
DPS category
Bravčové mäso
Tender ref. no.
09484/2021/ODDVO-024
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
950,00 EUR
Main CPV
15113000-3 - Pork
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zákazka sa vyhlasuje Centrálna obstarávacia organizácia v rámci kategórie č. 4 DNS s názvom: Bravčové mäso. Predmetom zákazky je dodávka čerstvého bravčového mäsa s pôvodom od pestovateľov, farmárov pre Špecializované zariadenie Tereza, Švermova 35/27, 976 45 Hronec.

Predmetom zákazky je dodávka čerstvého bravčového mäsa (položky prílohy č. 1_Katalóg).

S ohľadom na skutočnosť, že hlavným cieľom integračných sociálnych podnikov/chránených dielní je podpora a rozvoj poľnohospodárstva a sociálnej ekonomiky, predmet zmluvy (tovar) musí spĺňať podmienku prvovýroby, a teda v prípade čerstvého mäsa – chov u predávajúceho, resp. odpredaj čerstvého bravčového mäsa od farmárov (prvovýrobcov)

Predmet zákazky bude dodávaný od nadobudnutia účinnosti zmlúv do 30.06.2022.

Podrobnosti k opisu predmetu zákazky sú uvedené v prílohe č. 1 – Katalóg.
Frekvencia dodávok: 2 x týždenne.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
31.03.2022 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
31.03.2022 11:05:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Documents