Status: Ongoing

Server time: 29.05.2023 14:40

Tender card #ZUIaKB UJD SR
ZUIaKB UJD SR - Systém pre ochranu špecializovaných sieťových prepojení

Information

ID of tender
24825
Name of content of tender
ZUIaKB UJD SR - Systém pre ochranu špecializovaných sieťových prepojení
Tender ref. no.
ZUIaKB UJD SR
EU journal ref. no.
2022/S 109-308270
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
29 824,40 EUR
Main CPV
72100000-6 - Hardware consultancy services
Further CPV
30213000-5 - Personal computers
30232100-5 - Printers and plotters
48620000-0 - Operating systems
48700000-5 - Software package utilities
48730000-4 - Security software package
51612000-5 - Installation services of information-processing equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie informačných a komunikačných technológií, hardvérového a softvérového vybavenia a služieb pre projekt „ZUIaKB UJD SR - Systém pre ochranu špecializovaných sieťových prepojení“.

Súčasťou predmetu zákazky je aj doprava, v potrebných prípadoch inštalácia či zaškolenie obsluhy.

Predmet zákazky zahŕňa aj vypracovanie plánu projektu a požadovanej dokumentácie.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.07.2022 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
06.07.2022 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Address
Bajkalská 27
Bratislava - mestská časť Ružinov
82007, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Tomáš Cholasta
ujd@p-m.sk
+421 254653904

Documents