Status: Ongoing

Server time: 11.08.2022 22:18

Tender card #00064/2022/DSSHRA-02
Projektová dokumentácia - zateplenie budovy DSS Hrabiny

Information

ID of tender
27142
Name of content of tender
Projektová dokumentácia - zateplenie budovy DSS Hrabiny
Tender ref. no.
00064/2022/DSSHRA-02
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
16 600,00 EUR
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Further CPV
71242000-6 - Project and design preparation, estimation of costs
71248000-8 - Supervision of project and documentation
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Projektová dokumentácia na zateplenie budovy DSS Hrabiny vrátane projektu požiarnej bezpečnosti

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.06.2022 12:00:00

Promoter

Subject's name
Domov sociálnych služieb Hrabiny
Address
Rekreačná 6393/60
Nová Baňa
968 01, Slovak republic
Process supervisor
Emília Búryová
ekonomicke@dsshrabiny.sk
+421 456787525

Documents