Status: Ongoing

Server time: 19.04.2024 07:57

DPS tender card #2/DNS/2022/2
Zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre DataCentrum pre rok 2023 - Výzva č. 2

Information

ID of tender
35404
Name of content of tender
Zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre DataCentrum pre rok 2023 - Výzva č. 2
Tender ref. no.
2/DNS/2022/2
Public tender journal ref. no.
37788-MUT
EU journal ref. no.
2022/S 157-449387
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravy distribučnou sústavou a distribučných a regulovaných služieb do odberného miesta verejného obstarávateľa DataCentrum na obdobie 6 mesiacov s účinnosťou od 01.01.2023 od 0:00 hod. do 30.06.2023 do 24:00 hod. Odberné miesto(OM) a predpokladaná spotreba OM je uvedená Prílohe č. 1 výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Jedná sa o príležitostné spoločné obstarávanie, ktoré sa uskutočňuje na základe Dohody o príležitostnom spoločnom postupe pri verejnom obstarávaní č. 2022/162 zo dňa 04.08.2022 uzatvorenej medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom.
Verejný obstarávateľ z dôvodu, že ceny elektrickej energie sú na trhu momentálne nepredvídateľné, PHZ vyjadruje predpokladaným množstvom - 1 029,102 MWh

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
13.12.2022 10:00:00
Planned opening of bids
13.12.2022 10:05:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Address
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Silvia Uhnáková
silvia.uhnakova@mfsr.sk
+421 259584007

Documents