Status: Ongoing

Server time: 20.03.2023 16:59

Tender card #SE-VO2-2022/004504
Zariadenie obojsmernej dátovej výmeny a filtrovania dátových objektov „DIODA“

Information

ID of tender
29930
Name of content of tender
Zariadenie obojsmernej dátovej výmeny a filtrovania dátových objektov „DIODA“
Tender ref. no.
SE-VO2-2022/004504
Public tender journal ref. no.
č. 224/2022 pod zn. 43852-MST zo dňa 17.10.2022
EU journal ref. no.
2022/S 199-562261 zo dňa 14.10.2022
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
586 086,00 EUR
Main CPV
32420000-3 - Network equipment
Further CPV
32581000-9 - Data-communications equipment
72720000-3 - Wide area network services
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Dodanie bezpečnej brány pre účely bezpečného oddelenia systému spracovávajúcemu utajované skutočnosti stupňa „Vyhradené“ a neutajovaného systému a dátového prenosu medzi týmito systémami.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa v časti 25 % a z prostriedkov Európskej únie z programu: Fond pre vnútornú bezpečnosť 75 %.
Rozšírenie a modernizácia komunikačného kanálu Europolu SIENA na vybrané útvary Policajného zboru“ kód projektu SK 2017 ISF SC5/NC2/A3/P1“.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.11.2022 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
24.11.2022 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Martina Hlavová
martina.hlavova@minv.sk
+421 250944590

Documents