Status: Ongoing

Server time: 30.05.2023 03:18

DPS tender card #040/794/2022-003
Rekonštrukcia podláh - chodba PKII mamocentrum, chodba očné oddelenie

Information

ID of tender
34192
Name of content of tender
Rekonštrukcia podláh - chodba PKII mamocentrum, chodba očné oddelenie
Tender ref. no.
040/794/2022-003
Public tender journal ref. no.
40864-WYP
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
23 686,28 EUR
Main CPV
45432110-8 - Floor-laying work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je kompletné zhotovenie podlahových vrstiev podľa špecifikácie minimálnych požiadaviek, miesto realizácie : Chodba PKII mamocentrum , skladba P1 – homogénna
Chodba očné oddelenie, skladba P1 – homogénna

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.11.2022 09:00:00 (Online access to bids)

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Address
Vojtecha Spanyola 1740/43
Žilina
01207, Slovak republic
Process supervisor
Barbora Ľachová
lachovab@fnspza.sk
+421 415110876

Documents