Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 01:22

Tender card #5/2020
Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park

Information

ID of tender
3132
Name of content of tender
Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park
Tender ref. no.
5/2020
Public tender journal ref. no.
41282 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
908 724,62 EUR
Main CPV
45233162-2 - Cycle path construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Mesto Malacky má v pláne vybudovať sieť cyklotrás, cieľom je vytvorenie úsekov nových cyklistických komunikácií v meste Malacky, ktoré rieši projekt „Generel cyklistickej dopravy mesta Malacky“.
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa projektu: “Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park”.
Stavba je situovaná v katastrálnom území mesta Malacky. Cyklotrasa môže slúžiť i pre zdravotne znevýhodnených občanov jazdiacich na troj kolesových bicykloch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.12.2020 08:30:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
10.12.2020 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Malacky
Address
Bernolákova 5188
Malacky
90101, Slovak republic
Process supervisor
Eva Sokolová
eva.sokolova@malacky.sk
+421 949671702

Documents