Status: Ongoing

Server time: 21.09.2023 16:48

Tender card #3/2019
Komunitné centrum v Spišskej Belej

Information

ID of tender
3138
Name of content of tender
Komunitné centrum v Spišskej Belej
Tender ref. no.
3/2019
Public tender journal ref. no.
6066 - WYP Vestník č. 64/2019 - 01.04.2019
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
291 602,74 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Objekt novovystaveného komunitného centra bude dvojpodlažný, tvarovo jednoduchého obdĺžnikového pôdorysu so zastrešením sedlovou strechou bez presahov. Dispozičné riešenie je zrejmé z výkresovej dokumentácie. Na prvom a druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú jednotlivé priestory zabezpečujúce prevádzku komunitného centra. Za hlavným vstupom do objektu sa nachádza zádverie a vstupná chodba so schodiskom. Na prízemí sa ďalej nachádza klubová miestnosť, kuchynka pre praktický tréning varenia, sociálne zázemie, technická miestnosť a sklad prístupný aj z exteriéru. Na poschodí objektu sa nachádzajú priestory klubovej miestnosti, dielňa pre remeselnú výučbu, kancelária komunitného pracovníka, miestnosť pre sociálne poradenstvo, stredisko osobnej hygieny a sociálne zariadenia. Jednotlivé podlažia objektu sú vzájomne prepojené vnútorným schodiskom. Pred objektom bola nevrhnutá vonkajšia terasa, ako súčasť navrhovaných spevnených plôch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
18.04.2019 09:00:00
Planned opening of bids
18.04.2019 10:10:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Spišská Belá
Address
Petzvalova 18
Spišská Belá
059 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5862

Documents