Status: Completed

Server time: 24.09.2023 03:19

Tender card #ZsNH/005/2022
Maštaľ Čierna Lehota - oprava strechy

Information

ID of tender
31866
Name of content of tender
Maštaľ Čierna Lehota - oprava strechy
Tender ref. no.
ZsNH/005/2022
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
39 430,00 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je Oprava strechy maštale v obci Čierna Lehota v súlade s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer a opisom predmetu zákazky ktoré sa nachádzajú v záložke ,,Dokumenty".

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.10.2022 08:00:00
Planned opening of bids
07.10.2022 08:05:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Považie
Address
Hodžova 38
Trenčín
91152, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Filip Danko
filip.danko@lesy.sk
+421 918646458

Documents