Status: Ongoing

Server time: 26.09.2022 10:37

DPS card #968/2018
Asfaltovanie 2018-2019

Information

ID of tender
322
Name of content of tender
Asfaltovanie 2018-2019
Tender ref. no.
968/2018
EU journal ref. no.
2018/S 023-047606
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Construction
Main CPV
45233223-8 - Carriageway resurfacing works
Centralised tender
No
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je obnova povrchu vozoviek. Podrobnosti budú uvedené v konkrétnej výzve. Pôjde najmä o odstránenie pôvodnej asfaltovej vrstvy a pokládka novej obrusnej vrstvy z asfalto-betónu (ďalej len živičný kryt), výšková úprava uličných vpustov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť (zaradenie)
05.03.2018 10:00:00
Doba zriadenia DNS
31.12.2019 23:59:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents

Tenders