Status: Cancelled

Server time: 07.12.2019 02:27

DPS tender card #460/2019
4. Výzva

This tender is part of a DPS #968/2018 Asfaltovanie 2018-2019

Information

ID of tender
4058
Name of content of tender
4. Výzva
Tender ref. no.
460/2019
EU journal ref. no.
2018/S 023-047606
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45233223-8 - Carriageway resurfacing works
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je obnova povrchu vozoviek. Pôjde najmä o odstránenie pôvodnej asfaltovej vrstvy a pokládka novej obrusnej vrstvy z asfalto-betónu (ďalej len živičný kryt), výšková úprava uličných vpustov. Prvá výzva sa týka ulíc špecifikovaných v priložených výkazoch výmer pod č. 1 až 6.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
01.07.2019 12:00:00
Planned opening of bids
01.07.2019 12:15:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents