Status: Ongoing

Server time: 01.03.2024 04:50

Tender card #18/2022
Open Sports Center – Multifunkčné centrum

Information

ID of tender
32939
Name of content of tender
Open Sports Center – Multifunkčné centrum
Tender ref. no.
18/2022
Public tender journal ref. no.
47525 - WYP, Vestník č. 243/2022 - 14.11.2022
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
964 419,22 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je Open Sports Center Multifunkčné centrum.
Projekt rieši novostavbu Multifunkčného centra v športovom areáli futbalového štadióna Open Sports Center, ktorý bude
pozostávať z tribúny orientovanej k hlavnému futbalovému ihrisku, pod ktorou bude umiestnené zázemie.
Objekt bude slúžiť širokej verejnosti , kde v zázemí objektu budú vytvorené priestory hlavne pre záujmovú činnosť detí
a mládeže z blízkeho okolia mesta Snina. Navrhovaný objekt bude napojený na novonavrhnuté prípojky vodovodu,
kanalizácie a elektrickej prípojky.
Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných
podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.12.2022 09:00:00
Planned opening of bids
06.12.2022 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Snina
Address
Strojárska 2060/95
Snina
06901, Slovak republic
Process supervisor
Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 000000000
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5610

Documents