Status: Completed

Server time: 25.03.2023 12:56

Tender card #PP-2022-018
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPŠT 5

Information

ID of tender
33381
Name of content of tender
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPŠT 5
Tender ref. no.
PP-2022-018
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
-
Outcome of tender
Another type of contract
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Vyhlasovateľ vyhlasuje OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o užívaní verejných prístavov, predmetom ktorej bude umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPŠT 5.

Prístavná poloha OPŠT 5 – r.km 1718,440 až 1718,370; dĺžka prístavnej polohy: 70 m.

Primárny účel prístavnej polohy: Je určená pre plávajúce zariadenie, ktoré bude slúžiť k vyviazaniu osobných lodí do max. dĺžky 70 m a do max. šírky 24 m, pričom prvé plavidlo bude zakotvené a vyviazané predným a zadným pobrežným lanom, druhé plavidlo bude vyviazané predným pobrežným lanom. Tieto spôsoby vyviazania sa netýkajú plavidiel do dĺžky 40 m. Umiestnenie a vyviazanie plávajúceho zariadenia bude v súlade s rozhodnutím o povolení státia vydaným ŠOD.

Criterion for evaluation of bid
According to the tender documentation
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.11.2022 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Verejné prístavy, a. s.
Address
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Tamara Bečárová
tamara.becarova@vpas.sk
+421 911309088

Documents