Status: Ongoing

Server time: 05.07.2020 12:28

DPS tender card #7/DNS/19
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Žilina STA

Information

ID of tender
3484
Name of content of tender
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Žilina STA
Tender ref. no.
7/DNS/19
Public tender journal ref. no.
14325-MUT
EU journal ref. no.
2018/S 195-440939
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
15 944,00 EUR
Main CPV
33194100-7 - Devices and instruments for infusion
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je dodanie infúznej techniky, a to v rozsahu a podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.05.2019 10:00:00

Promoter

Subject's name
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Address
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovak republic
Process supervisor
Eduard Dorčík
dorcik@fnspza.sk
+421 903512461

Documents