Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 02:18

Tender card #S2022/00035
„Čičava – kanalizácia, rozšírenie kanalizácie 2“

Information

ID of tender
36217
Name of content of tender
„Čičava – kanalizácia, rozšírenie kanalizácie 2“
Tender ref. no.
S2022/00035
Public tender journal ref. no.
50971-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
772 959,40 EUR
Main CPV
45232400-6 - Sewer construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

2.1. Predmet zákazky s názvom „Čičava – kanalizácia, rozšírenie kanalizácie 2“ je odkanalizovanie obce Čičava v tých častiach, kde doposiaľ nebola zrealizovaná výstavba kanalizácie - vetvy AII-5, AII-6, AII-7, na základe projektu, rozpočtu a výkazu výmer projekčnej kancelárie Ing. Marián Pekarovič, P-PROJEKT PLUS, Prešov

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
17.01.2023 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
17.01.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Čičava
Address
Čičava 41 41
Čičava
093 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Imrich Vozár
imrich.vozar@elauk.sk
+421 948700620

Documents