Status: Completed

Server time: 10.12.2022 01:02

DPS tender card #DNS/VO13
Stavebné materiály spotrebného charakteru

Information

ID of tender
3760
Name of content of tender
Stavebné materiály spotrebného charakteru
Tender ref. no.
DNS/VO13
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
57 995,00 EUR
Main CPV
44000000-0 - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je dodanie spotrebných stavebných materiálov potrebných k ukončeniu rekonštrukcie zimného štadióna podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
31.05.2019 11:00:00
Planned opening of bids
31.05.2019 11:30:00

Public Promoter

Subject's name
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Address
Alexandra Dubčeka 45
Žiar nad Hronom
965 58, Slovak republic
Process supervisor
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Documents