Status: Ongoing

Server time: 19.08.2019 06:56

DPS tender card #06379/2019/ODDVO
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce – vybrané úseky ciest v okresoch Lučenec, Poltár a Rimavská Sobota.

Information

ID of tender
3787
Name of content of tender
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce – vybrané úseky ciest v okresoch Lučenec, Poltár a Rimavská Sobota.
Tender ref. no.
06379/2019/ODDVO
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
3 837 763,52 EUR
Main CPV
45233200-1 - Various surface works
Further CPV
45233142-6 - Road-repair works
45233141-9 - Road-maintenance works
45233223-8 - Carriageway resurfacing works
45233228-3 - Surface coating construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky uskutočnenie stavebných prác - asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce, miestom uskutočnenia sú vybrané úseky ciest v okresoch Lučenec, Poltár a Rimavská Sobota.
Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách:
- príloha č. 1 – Výkazy výmer
- príloha č. 2 - Opis predmetu zákazky
- príloha č. 3 – Zmluva o dielo

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
01.07.2019 13:00:00
Planned opening of bids
01.07.2019 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Martin Daniš
martin.danis@bbsk.sk
+421 484325645

Documents