Status: Completed

Server time: 26.09.2023 22:40

Tender card #74/23
Dodávky poukázek pro zaměstnance DPMB, a.s.“

Information

ID of tender
39439
Name of content of tender
Dodávky poukázek pro zaměstnance DPMB, a.s.“
Tender ref. no.
74/23
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Content of tender

Předmětem veřejné zakázky je výběr společnosti, která zajistí dodání poukázek pro zaměstnance DPMB, a.s. v rámci dvou etap v letech 2023 a 2024 (specifikace jednotlivých etap uvedena v obchodních podmínkách – vzor smlouvy). Zadavatel požaduje dodání 43 000 ks poukázek v nominální hodnotě 200,-Kč a 4 300 ks poukázek v nominální hodnotě 500,-Kč, které splňují podmínky stanovené v § 6 odst. 9, písmeno d) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů:

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky je výběr společnosti, která zajistí dodání poukázek pro zaměstnance DPMB, a.s. v rámci dvou etap v letech 2023 a 2024 (specifikace jednotlivých etap uvedena v obchodních podmínkách – vzor smlouvy). Zadavatel požaduje dodání 43 000 ks poukázek v nominální hodnotě 200,-Kč a 4 300 ks poukázek v nominální hodnotě 500,-Kč, které splňují podmínky stanovené v § 6 odst. 9, písmeno d) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů:
„Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě
1. pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnický prostředků na lékařský předpis a použití vzdělávacích nebo rekreační zařízení; při poskytnutí rekreace a zájezdu je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění do daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za zdaňovací období,
2. použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení,
3. příspěvku na kulturní nebo sportovní akce,
4. příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy“.

Poukázky musí mít širokou možnost využití, musí sloužit k úhradě zboží a služeb ve vybraných provozovnách: např. oblasti sportu, kultury, vzdělávání, rekreace, zdravotnictví, předškolního zařízení.

Zadavatel požaduje, aby místem pro uplatnění poukázek zaměstnanci zadavatele bylo území statutárního
města Brna a Modřic.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
30.03.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Address
Hlinky 151
Brno
656 46, Czech Republic
Process supervisor
Dominika Horáková
dohorakova@dpmb.cz
+420 543171636

Documents