Status: Completed

Server time: 03.10.2023 01:39

Tender card #39479
Vynášací dopravník na zrno na plnenie násypky kamenného mlyna

Information

ID of tender
39479
Name of content of tender
Vynášací dopravník na zrno na plnenie násypky kamenného mlyna
Tender ref. no.
39479
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
11 718,15 EUR
Tender split into parts
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie 1 ks vynášacieho dopravníka na zrno na plnenie násypky kamenného mlyna podľa technickej špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.04.2023 15:00:00

Public Promoter

Subject's name
BIOMINERAL s.r.o.
Address
Riazanská 59
Bratislava
83103, Slovak republic
Process supervisor
Martin Trupl
martin@biomineral.sk
+421 903227364

Documents