Status: Completed

Server time: 06.07.2020 19:19

Tender card #OVS 95/2019
Oprava mostu v ul. Vsetínská

Information

ID of tender
3952
Name of content of tender
Oprava mostu v ul. Vsetínská
Tender ref. no.
OVS 95/2019
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45233100-0 - Construction work for highways, roads
Further CPV
45221100-3 - Construction work for bridges
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Oprava mostu v ul. Vsetínská

Brief description of tender or procurement

Předmětem plnění je provedení opravy mostu v ul. Vsetínská v Bystřici pod Hostýnem, dle zápisu z mostní prohlídky z 09/2018. Práce spočívají zejména v odstranění násypu humusu, nečistot, vegetace, mechu a lišejníku, a to i z povrchu betonového mostu, na kterém leží ocelové mostní provizorium. Dále bude provedeno sepnutí ocelových nosníků mostního provizoria ocelovými příčníky "I" 240 a osazení mostních říms z dřevěných trámů 100/100 mm po krajích stávajících dřevěných trámů mostovky provizoria. Následně bude opraveno břehové opevnění vodoteče pod mostem a v jeho těsném okolí. Předmět plnění je podrobně specifikován v Příloze č. 4 až 6 Výzvy k účasti v poptávkovém řízení.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
21.06.2019 10:00:00
Bid validity period
18.07.2019

Public Promoter

Subject's name
Město Bystřice pod Hostýnem
Address
Masarykovo náměstí 137
Bystřice pod Hostýnem
768 61, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Petra Švábová
svabova@mubph.cz
+420 573501941

Documents