Status: Completed

Server time: 03.12.2023 22:34

Tender card #6/2023/RG/prieskum
SW produkt pre kapacitné plánovanie a manažment kontaktného centra (PHZ III)

Information

ID of tender
39610
Name of content of tender
SW produkt pre kapacitné plánovanie a manažment kontaktného centra (PHZ III)
Tender ref. no.
6/2023/RG/prieskum
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Without concluding a contract
Main CPV
48000000-8 - Software package and information systems
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom prieskumu je získanie indikatívnych cenových ponúk od relevantných hospodárskych subjektov na dodávku SW produktu pre kapacitné plánovanie a manažment kontaktného centra v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1. Verejný obstarávateľ na základe predložených indikatívnych ponúk stanoví predpokladanú hodnotu zákazky a vyhlási zadávanie zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie
03.04.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Národné centrum zdravotníckych informácií
Address
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Róbert Gogulka
robert.gogulka@nczisk.sk
+421 910290574

Documents