Status: Ongoing

Server time: 09.12.2023 18:46

DPS tender card #7952/2022-003
IKT zariadenia - 03/23-24

Information

ID of tender
39633
Name of content of tender
IKT zariadenia - 03/23-24
Tender ref. no.
7952/2022-003
Public tender journal ref. no.
51422 - MUT
EU journal ref. no.
2022/S 250-732375
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
70 900,29 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
32422000-7 - Network components
30232100-5 - Printers and plotters
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie IKT zariadení, notebookov, monitorov, počítačových zostáv, tlačiarni, myši, prepojovacích káblov, mikrofónu, sieťových komponentov pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 tejto výzvy.
Predmet zákazky je rozdelený na 4 časti:

Časť 1 - IKT zariadenia
Časť 2 - Tlačiarne a monitory
Časť 3 - Pracovné stanice, zostavy
Časť 4 - Notebook a nabíjacie stanice

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.04.2023 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents

Časť 1 - IKT zariadenia

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 930,64 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2 - Tlačiarne a monitory

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 454,22 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3 - Pracovné stanice, zostavy, AiO, notebooky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
18 755,76 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 4 - Notebook a nabíjacie stanice

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
44 759,67 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract