Status: Completed

Server time: 06.07.2020 18:28

Tender card #S/11690/OVO/2019
Kanyly preplachové

Information

ID of tender
3977
Name of content of tender
Kanyly preplachové
Tender ref. no.
S/11690/OVO/2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
9 618,00 EUR
Main CPV
33141220-8 - Cannulae
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Špeciálny zdravotnícky materiál určený pre kardiochirurgické operácie s mimotelovým obehom.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.06.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Ondavská 8
Košice
04011, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Beáta Janočková
bjanockova@vusch.sk
+421 556117116

Documents