Status: Ongoing

Server time: 03.03.2024 17:16

Tender card #FNsP FDR/RVO/2177/2023
Prípravné trhové konzultácie k predmetu zákazky Hlasová Virtuálna Privátna Sieť a doplnkové služby

Information

ID of tender
40820
Name of content of tender
Prípravné trhové konzultácie k predmetu zákazky Hlasová Virtuálna Privátna Sieť a doplnkové služby
Tender ref. no.
FNsP FDR/RVO/2177/2023
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 99/2023 - 22.05.2023, 18282 - POS
EU journal ref. no.
2023/S 096-299223
Type of tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of public tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of procurement
Services
Main CPV
64200000-8 - Telecommunications services
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Prípravné trhové konzultácie k predmetu zákazky Hlasová Virtuálna Privátna Sieť a doplnkové služby pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica.
Vo vzťahu k zamýšľanému verejnému obstarávaniu k predmetnej zákazke verejný obstarávateľ realizuje prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie hospodárskych subjektov a odbornej verejnosti na účel prípravy následného verejného obstarávania, informovania hospodárskych subjektov a odborné konzultácie k požadovanému rozsahu a predmetu verejného obstarávania, overenia si aktuálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky, ako i stanovenia nediskriminačných podmienok.

Schedule

Len komunikácia
30.05.2023 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Address
Nám. L.Svobodu 1
Banská Bystrica
975 17, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Michal Bošeľa
mbosela@nspbb.sk
+421 484413240

Documents